Jakie państwa zniknęły z mapy Europy po I wojnie światowej?
Jakie państwa zniknęły z mapy Europy po I wojnie światowej?

Jakie państwa zniknęły z mapy Europy po I wojnie światowej?

Jakie państwa zniknęły z mapy Europy po I wojnie światowej?

Wiele państw europejskich przeszło przez ogromne zmiany terytorialne po zakończeniu I wojny światowej. Konflikt ten, który trwał od 1914 do 1918 roku, przyczynił się do upadku wielu imperiów i narodów, a także do powstania nowych państw. W wyniku traktatów pokojowych, takich jak traktat wersalski, granice europejskich państw uległy znaczącym przekształceniom. Poniżej przedstawiamy kilka państw, które zniknęły z mapy Europy po I wojnie światowej.

Austro-Węgry

Austro-Węgry, wielonarodowe imperium, które istniało od 1867 roku, rozpadło się na kilka mniejszych państw po zakończeniu wojny. W wyniku traktatu wersalskiego, Austria stała się niepodległym państwem, a Węgry uzyskały niezależność. Ponadto, Czechosłowacja, Jugosławia i Polska powstały na terenach, które wcześniej należały do Austro-Węgier.

Imperium Rosyjskie

Po rewolucji bolszewickiej w 1917 roku, Imperium Rosyjskie przestało istnieć. Zamiast tego powstało Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, która później stała się częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Ponadto, wiele krajów, takich jak Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, odzyskało niepodległość po upadku Rosji.

Imperium Osmańskie

Imperium Osmańskie, które istniało od 1299 roku, również przestało istnieć po I wojnie światowej. W wyniku traktatu wersalskiego, Turcja stała się niepodległym państwem, a terytoria imperium zostały podzielone między różne państwa, takie jak Grecja, Syria i Irak.

Królestwo Prus

Królestwo Prus, które było częścią Cesarstwa Niemieckiego, przestało istnieć po zakończeniu wojny. Na mocy traktatu wersalskiego, terytoria Prus zostały podzielone między Polskę i Litwę. Ponadto, powstało Wolne Miasto Gdańsk, które miało status miasta niezależnego.

Imperium Austriackie

Imperium Austriackie, które było częścią Austro-Węgier, również przestało istnieć po wojnie. Austria stała się niepodległym państwem, a terytoria imperium zostały podzielone między różne państwa, takie jak Włochy, Polska i Czechosłowacja.

Podsumowanie

Po I wojnie światowej wiele państw zniknęło z mapy Europy. Granice zostały przekształcone, a nowe państwa powstały na ich miejscu. Austro-Węgry, Imperium Rosyjskie, Imperium Osmańskie, Królestwo Prus i Imperium Austriackie to tylko niektóre z państw, które przestały istnieć po zakończeniu wojny. Te zmiany terytorialne miały ogromny wpływ na przyszłość Europy i kształtowały polityczną mapę kontynentu na długie lata.

Po I wojnie światowej z mapy Europy zniknęły następujące państwa:
1. Imperium Rosyjskie – przekształcone w Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).
2. Imperium Osmańskie – przekształcone w Republikę Turecką.
3. Austro-Węgry – podzielone na kilka nowych państw, takich jak Austria, Węgry, Czechosłowacja, Jugosławia i inne.
4. Królestwo Prus i Cesarstwo Niemieckie – przekształcone w Republikę Weimarską.
5. Królestwo Bułgarii – utraciło część terytorium na rzecz sąsiednich państw.
6. Królestwo Grecji – zyskało terytorium na skutek traktatu w Sèvres.

Link do strony: https://www.autotesty.net.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here